Peplink SpeedFusion Failover

Peplink SpeedFusion Failover

Peplink SpeedFusion Failover

 

Với Peplink SpeedFusion Failover, các cuộc gọi VoIP của bạn có thể chạy hoàn toàn trơn tru và không bị gián đoạn, ngay cả khi bạn mất một trong các kết nối Internet của mình.

Xem Video bên dưới để biết thêm chi tiết:

 

 

Bạn muốn xem thêm những Videos khác !

Xem Thêm