Đơn giản, không bao giờ bị mất kết nối dù ở bất cứ nơi nào.

Một giải pháp hoàn hảo cho mọi kết nối.