WLAN WiFi Diagnostics

Là người quản trị WiFi, bạn thường gặp các sự cố hàng ngày với mạng không dây. Ví dụ: bạn có quá ít thông tin về nguồn gốc của các sự cố bạn đang gặp phải và hiệu suất của WiFi mà bạn lại không nhận được thông báo trực tiếp về các sự cố xảy ra này. Nhưng với Peplink bạn sẽ được cung cấp giải pháp WiFi Diagnostics. Với AirProbe, tín hiệu WiFi của bạn được phân tích và tự động kiểm tra. Thông tin từ tất cả các AirProbe của bạn sau đó được thu thập và lưu trữ trên Incontrol2, nền tảng WiFi Diagnostics trên Cloud. Bằng cách này, bạn có thể xem và quản lý hệ thống WiFi của mình mọi lúc, mọi nơi

 

Lợi ích của Peplink WiFi Diagnostics

Air Monitor: : Với Air Monitor, bạn có thể truy cập rất dễ dàng để giám sát WiFi của bạn, kênh tần số nào được sử dụng và cường độ tín hiệu của mọi thiết bị WiFi. Bằng cách đó bạn biết chính xác thiết bị nào được kết nối với hotspot nào.

InControl: Với Incontrol2, WiFi Diagnostics trên nền tảng Cloud, bạn có một cái nhìn tổng quan về trạng thái của tất cả các mạng của bạn trên một màn hình. Trên nền tảng này, bạn có thể xem tất cả các báo cáo AirProbe với hiệu suất WiFi của mình bất cứ lúc nào. Các báo cáo thử nghiệm này được lưu giữ đến ba mươi ngày và cung cấp cho bạn thông tin sâu sắc để giúp bạn giải quyết vấn đề có thể. Ngoài ra, bạn có quyền truy cập vào tất cả các AirProbe của mình bằng Incontrol2, do đó bạn không còn phải ở tại vị trí để định cấu hình AirProbe của mình.

Quét và kiểm tra: Quét hệ thống mạng của bạn cả ngày lẫn đêm một cách tự động, lên lịch kiểm tra băng thông, tốc độ upload, download và hiệu suất của các ứng dụng (HTTP/DNS). Ngoài ra, bạn nhận được thông báo trong trường hợp cường độ tín hiệu thấp hoặc tín hiệu WiFi quá tải. Với Peplink WiFi Diagnostics, bạn có kỹ sư CNTT của riêng mình tại địa điểm bất cứ lúc nào.

 

InControl2 preview

Thông tin thêm về Peplink WiFi Diagnostics

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Peplink WiFi Diagnostics và xem datasheets tại website của Peplink