Thương Mại | Công Nghiệp

Poynting là một trong những nhà cung cấp giải pháp anten tích hợp toàn cầu lớn nhất, chịu trách nhiệm cho việc đổi mới, thiết kế và sản xuất các sản phẩm dẫn đầu thị trường của họ. Các giải pháp anten từ Poynting chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng dữ liệu tốc độ cao không dây, như 4G LTE, GSM, M2M (Machine to Machine), IoT, truyền hình kỹ thuật số, các ứng dụng của thiết bị sử dụng trong phát thanh và thị trường viễn thông. Với sự tập trung vào các ứng dụng anten tiến bộ, Poynting đã phát triển thành một nhà cải tiến hàng đầu thế giới về các sản phẩm anten. Poynting, thông qua mạng lưới đối tác rộng lớn của họ, lắng nghe phản hồi của khách hàng, để có thể tìm ra giải pháp tốt nhất cho mọi tình huống cụ thể.

“Making Wireless Happen” đã trở thành phương châm của Poynting.

Thông tin thêm về Anten Poynting Thương Mại | Công Nghiệp

Xem website của Poynting để có thêm thông tin về các giải pháp và ứng dụng anten sáng tạo của họ.