IoT | M2M

Sự kết nối đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số và viễn thông đã làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn và rất khác biệt. Các thiết bị thông minh trong nhà, văn phòng và thành phố của chúng ta sẽ được kết nối thông qua hàng triệu cảm biến kết nối. Đó là lý do tại sao nó được gọi là Internet vạn vật (IoT). Sự phát triển của IoT là một trong những bước đột phá lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp công nghệ.

Poynting đã thiết kế anten đặc biệt cho thị trường phát triển rất nhanh này. Thiết kế của các anten khác nhau đáp ứng cho các ứng dụng khác nhau, ví dụ như các tòa nhà thông minh kết hợp kiểm soát khí hậu, kiểm soát truy cập, an ninh và tưới tiêu. Nó cũng có thể được áp dụng cho các thiết bị đo thông minh như đo điện, đo khí và nước. Các ứng dụng khác bao gồm biển báo kỹ thuật số, hệ thống nước và môi trường thông minh, hệ thống nhà kho và hậu cần, tự động hóa nhà máy công nghiệp và hệ thống M2M, nông nghiệp M2M và IoT.

Thông tin thêm về Anten Poynting IoT | M2M

Xem website của Poynting để có thêm thông tin về các giải pháp và ứng dụng anten sáng tạo của họ.