Case Study: M/Y Limitless

 

Motor-Yacht Limitless

Thách thức

Thuyền trưởng muốn cải thiện các dịch vụ dữ liệu cho chủ sở hữu, khách và thủy thủ đoàn.

Tàu đi quanh năm ở Caribbean, Mỹ và Châu Âu. Sử dụng các nhà mạng khác nhau ở nhiều quốc gia, do đó bắt buộc Router phải hỗ trợ khả năng sử dụng được các nhà mạng ở các quốc gia khác nhau này.

Giải pháp

Router Pepwave MAX HD4 LTE được lắp đặt trên tàu Motor-Yacht Limitless kết hợp với 4 anten di động đa hướng có độ khuyếch đại cao.

 

Kết quả

Thông tin liên lạc được mã hóa và chạy trên dịch vụ Peplink VPN SpeedFusion Bandwidth Bonding giúp bảo mật dữ liệu nhạy cảm và cung cấp khả năng truy cập các dịch vụ nhạy cảm như Netflix.

Pepwave MAX HD4 với các SIM có sẵn cho nhiều vùng quốc gia cho phép dễ dàng chuyển đổi khi thay đổi vùng và cung cấp tốc độ dữ liệu của tàu lên tới 80Mbps tùy thuộc vào nhà mạng và vị trí.

Bằng cách sử dụng SIM không cần chuyển vùng, Pepwave MAX HD4 có thể cung cấp cho tàu gói dữ liệu 50GB ở Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Malta và Croatia và thậm chí cả dịch vụ không giới hạn cho Ý.

Tất cả các anten bên ngoài được che giấu đi gần như vô hình, mang lại hiệu suất cao nhất mà không làm ảnh hưởng đến mỹ quan của tàu.