Case Study: Chemgas Shipping

 

Chemgas luôn phải vật lộn với kết nối trên tàu của họ. Tín hiệu di động mà họ nhận được yếu và hệ thống không dễ cấu hình.

Do tầm quan trọng ngày càng tăng của kết nối ngoài biển, họ đã phải tìm kiếm một hệ thống trực quan, mạnh mẽ hơn, dễ dàng cài đặt và sẽ cung cấp chuyển đổi dự phòng kết nối.

Thách thức

Tín hiệu di động yếu bên trong buồng lái.

Không có giải pháp để chia sẻ Internet di động giữa nhiều thiết bị phát sóng.

Giải pháp

Pepwave MAX BR1 IP55 dùng để tự động chuyển đổi dự phòng giữa sóng di động và VSAT.

Pepwave AP One AC Mini dùng để cung cấp Internet WiFi cho toàn bộ tàu.

Kết quả

Luôn luôn có Internet.

Cải thiện năng suất công việc.

Triển khai đầy đủ cho 40 tàu.