Phòng Thủ – Bảo Mật Mạng

Lớp Client

Lớp Client (Lớp Máy Khách)  bao gồm các thiết bị mà người dùng cuối tương tác trực tiếp, cũng như các Access Point cung cấp Wi-Fi cho các thiết bị cuối.

Lớp Router

Các tính năng này cũng có thể được ảo hóa trên Cloud Layer. Các tính năng được trang bị trên Cloud và trên router giúp bảo mật mạng Internet cục bộ cũng như lưu lượng VPN. 

Lớp SD-WAN

SD-WAN phải cung cấp các đường hầm SpeedFusion VPN bảo mật, và có khả năng tích hợp với các dịch vụ khác nhằm giảm tải lưu lượng.

Lớp Cloud

FusionHub được cài đặt trên các dịch vụ đám mây để an toàn bảo mật dựa trên Cloud. Kết hợp với router Peplink, quản trị viên IT có thể bảo mật cả lưu lượng VPN của Doanh nghiệp cũng như các điểm ngắt (breakpoints) Internet của văn phòng chi nhánh.

Lớp Administrative

InControl2 là hệ thống quản lý dựa trên nền tảng Cloud. Khi được kết nối với thiết bị Peplink - Pepwave, hệ thống sẽ tổng hợp dữ liệu nhanh chóng và báo cáo để quản trị viên có thể quản lý một cách hiệu quả nhất. Từ dashboard truy cập từ bất cứ nơi đâu, quản trị viên IT có thể cấu hình PepVPN chỉ trong vài phút.

Các công nghệ của Peplink phối hợp với nhau để tạo ra một lớp bảo vệ với nhiều lớp phòng thủ chống lại các cuộc xâm nhập và bảo vệ dữ liệu. Để tấn công mạng, những kẻ tiếp cận sẽ cần phải vượt qua một loạt công nghệ, mỗi công nghệ bảo vệ một phần khác nhau của mạng khỏi các hình thức tấn công khác nhau. Các biện pháp bảo vệ được triển khai trên: Máy khách, Bộ router, SD-WAN, Cloud và Các lớp quản trị.