Lớp Client

Lớp Client 

Lớp Client (Lớp Máy Khách)  bao gồm các thiết bị mà người dùng cuối tương tác trực tiếp, cũng như các Access Point cung cấp Wi-Fi cho các thiết bị cuối.

CÁC TÍNH NĂNG CỦA CLIENT LAYER

Guest Network Isolation 

Thiết lập rào cản với mạng khách: 

Các thiết bị Peplink có khả năng tạo ra các mạng mà người dùng khách chỉ có thể nhìn thấy Internet. Điều này có nghĩa là cách ly hoàn toàn khỏi bất kỳ thiết bị nào khác được kết nối với router. Ngoài ra, bất kỳ thiết bị nào trên mạng lớn sẽ không thể truy cập WebUI của bộ router. 

 

 

 

 

Rogue AP Detection

Phát hiện AP xâm nhập bất hợp pháp 

Bộ router Peplink có thể nhanh chóng xác định bất kỳ AP trái phép nào đang kết nối với mạng an toàn, cho phép quản trị viên IT phát hiện và loại bỏ nhanh chóng.

 

 

 

 

Centralized VLAN Management 

Quản lý VLAN Tâp trung

Bằng cách phân vùng và cô lập một cách hợp lý mạng cục bộ, VLAN có thể giảm đáng kể sự tấn công có sẵn của bất kỳ xâm nhập tiềm năng nào. Với InControl2, quản trị viên IT có thể tập trung chính sách VLAN của mình trên tất cả các thiết bị ở nhiều vị trí.