Khai Thác Mỏ | Đường Hầm

Anten MinePoynt được thiết kế đặc biệt cho các khu mỏ và đường hầm. Sự phân cực tròn đã được chứng minh là giúp tăng cường đáng kể khả năng lan truyền RF trong những điều kiện khắc nghiệt này. Một số thử nghiệm đã được thực hiện trong những năm qua cho thấy anten MinePoynt đạt được kết quả cao hơn các anten tương tự.

Các anten MinePoynt của Poynting trông giống như các hình trụ hẹp với chiều dài khác nhau. Chúng có thể được lắp đặt vào tường hoặc mái hầm có tác động tối thiểu đến diện tích mặt cắt đường hầm trong khi chúng cung cấp khả năng truyền WiFi tốt nhất cho các cấu trúc liên kết đường hầm khác nhau, sự lộn xộn kim loại và phương tiện làm việc thường làm giảm tín hiệu đáng kể khi sử dụng anten thông thường.

Các anten này được thiết kế đặc biệt chắc chắn và an toàn cho các khu mỏ. Chúng có lớp phủ đặc biệt để ngăn chặn sự tích tụ tĩnh điện trên anten.

Thông số kỹ thuật Anten Poynting MinePoynt

Thông tin thêm về Anten Poynting MinePoynt

Xem website của Poynting để có thêm thông tin về các giải pháp và ứng dụng anten sáng tạo của họ.