Bán Lẻ

Giải pháp kết nối trong ngành Bán Lẻ

Kể từ khi khái niệm về một “cửa hàng pop-up” của người Hồi Giáo đến Châu Âu, những cửa hàng này đã trở thành một phần thiết yếu của thương mại bán lẻ. Nhiều doanh nhân mở một cửa hàng pop-up tạm thời này để nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhóm mục tiêu của họ. Trên hết, một cửa hàng pop-up ít tốn kém hơn so với việc mở một cửa hàng truyền thống và mang lại cho công ty bạn rất nhiều sự linh hoạt cũng như kết nối trực tiếp với khách hàng của bạn. Nhưng khái niệm tạm thời về các cửa hàng pop-up cũng mang lại nhiều thách thức. Ngoài ra, đối với các địa điểm tạm thời này, việc có kết nối Internet tốt là rất quan trọng để điều hành cửa hàng và thiết lập các kết nối xã hội mà bạn truyền bá nhận thức về thương hiệu. Đó là lý do tại sao Peplink giúp bạn thiết lập mạng WiFi công cộng mang lại sự tin cậy cho cửa hàng pop-up của bạn và tạo ấn tượng dịch vụ tốt cho khách hàng của bạn.

Công cụ marketing quan trọng nhất

Mạng WiFi công cộng trong cửa hàng pop-up của bạn không chỉ là một phần quan trọng trong trải nghiệm cho khách hàng của bạn, bạn cũng có thể có được nhiều thông tin về nhóm mục tiêu của mình từ đây. Với các sản phẩm Peplink, bạn có thể thiết lập trang captive portal của riêng mình mà khách hàng của bạn có thể kết nối thông qua đăng nhập mạng xã hội và bằng cách này, bạn sẽ nhận được thông tin người dùng có giá trị về nhóm mục tiêu của mình và bạn có thể giữ liên lạc với khách truy cập của mình qua mạng truyền thông xã hội. Do đó, WiFi của bạn là một công cụ marketing rất mạnh, cho phép bạn thu thập số liệu thống kê quan trọng về khách hàng của mình kết hợp với InControl2 – dịch vụ Cloud của Peplink – và thực hiện các phân tích dễ dàng. Ngoài ra, InControl2 còn cung cấp cho bạn khả năng giám sát toàn bộ hệ thống mạng của bạn, bao gồm trạng thái mạng WAN, khách hàng được kết nối và thậm chí cường độ tín hiệu di động.