Case Study: Pioneering Spirit

 

Pioneering Spirit là con tàu lớn nhất thế giới tính theo tổng trọng tải cần một cách để có thể trực tuyến mọi lúc, cho dù nó ra ngoài biển hoạt động trong một dự án bảo dưỡng hay neo đậu gần bờ. Một trong số những thứ quan trọng đảm bảo cho sự an toàn của thủy thủ đoàn đó là sự kết nối. Vì vậy, một giải pháp mà họ có thể sử dụng tất cả các kết nối có sẵn là rất quan trọng.

Thách thức

Luôn trực tuyến mọi lúc.

Mức độ tin cậy, khả năng mở rộng và tính linh hoạt cao nhất.

Dễ sử dụng và quản lý.

Giải pháp

Peplink Balance 710 dùng để ưu tiên kết nối với WiFi Point to Point, 2 Pepwave MAX HD2 IP67 sẽ dùng để kết nối 3G/4G LTE và cuối cùng là kết nối dữ liệu từ VSAT với điện thoại vệ tinh Iridium.

Pepwave MAX HD2 IP67 – mỗi thiết bị được đặt ở mỗi bên của tàu, cách nhau trên 300 mét để tối đa hóa việc thu tín hiệu.

Khi tàu vào bờ, nó sẽ được kết nối với WiFi Point to Point. Khi tàu rời khỏi vùng phủ sóng WiFi trên bờ, 4G LTE sẽ tiếp quản cho đến khi chúng nằm ngoài tầm với của các trạm phát sóng di động. Tại thời điểm đó, VSAT tiếp quản, với điện thoại vệ tinh Iridium như một tùy chọn chuyển đổi dự phòng bổ sung.

Kết quả

Sử dụng nhiều công nghệ, ví dụ: Từ WiFi Point to Point sang 3G/4G LTE sang VSAT cho Internet.

Luôn luôn kết nối Internet liên tục bằng cách chuyển đổi dự phòng tự động giữa các kết nối.

Cung cấp khả năng phục hồi cao hơn với các khe SIM dự phòng.

Giải pháp để chống chọi với môi trường khắc nghiệt ngoài biển với chuẩn môi trường IP67.