Hộ Gia Đình | Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ

Poynting cung cấp anten đa hướng và định hướng mạnh mẽ, có khả năng xử lý các băng tần di động hiện tại trong mạng 4G, 3G và 2G. Đối với các hộ gia đình hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ, chúng tôi có sẵn một số anten để tăng cường tín hiệu di động và hỗ trợ lợi ích người dùng của các thiết bị không dây. Anten có thể được gắn trên cửa sổ, trên tường hoặc trụ cột.

Các anten rất mạnh mẽ, nhẹ và khả năng chống nước rất tốt.

 

 

 

 

Thông số kỹ thuật Anten Poynting Hộ Gia Đình | Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ

Thông tin thêm về Anten Poynting Hộ Gia Đình | Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ

Xem website của Poynting để có thêm thông tin về các giải pháp và ứng dụng anten sáng tạo của họ.