WLAN

WLAN Doanh Nghiệp

Với Access Point Pepwave AP One series, bạn được cung cấp kết nối WiFi nhanh và an toàn với phạm vi rộng, bạn dễ dàng mang thiết bị đi mọi lúc mọi nơi. Các Access Point AP One là một bổ sung hoàn hảo cho các Router Peplink Balance và cùng nhau, chúng đảm bảo tốc độ và độ tin cậy vượt trội cho toàn bộ hệ thống mạng của bạn. Việc thực thi chất lượng cao, tính linh hoạt trong việc triển khai ở mọi nơi, thiết lập và quản lý dễ dàng đơn giản của các Access Point này làm cho giải pháp mạng của bạn trở nên hoàn chỉnh.

WLAN Công Nghiệp

Trong lĩnh vực công nghiệp, Peplink cung cấp hai giải pháp WLAN cho hệ thống mạng của bạn: Pepwave Device Connector và Pepwave AP Pro. Pepwave Device Connector là bộ chuyển đổi WiFi cho mọi thiết bị chỉ có kết nối Ethernet, giúp cải thiện phạm vi của bạn. Pepwave AP Pro là một giải pháp WLAN cho mọi tình huống, cung cấp cho bạn kết nối WiFi nhanh và đáng tin cậy ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu nhất.

WLAN WiFi Diagnostics

Là người quản trị WiFi, bạn thường gặp các sự cố hàng ngày với mạng không dây. Ví dụ: bạn có quá ít thông tin về nguồn gốc của các sự cố bạn đang gặp phải và hiệu suất của WiFi mà bạn lại không nhận được thông báo trực tiếp về các sự cố xảy ra này. Nhưng với Peplink bạn sẽ được cung cấp giải pháp WiFi Diagnostics. Với AirProbe, tín hiệu WiFi của bạn được phân tích và tự động kiểm tra. Thông tin từ tất cả các AirProbe của bạn sau đó được thu thập và lưu trữ trên Incontrol2, nền tảng WiFi Diagnostics trên Cloud. Bằng cách này, bạn có thể xem và quản lý hệ thống WiFi của mình mọi lúc, mọi nơi.