Case Study: Aerea (Sigfox)

 

Aerea là nhà khai thác Sigfox (một nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu thế giới về IoT) ở Hà Lan. Aerea duy trì các trạm gốc Sigfox trên toàn quốc để cung cấp truy cập Internet cho các đối tượng Sigfox IoT.

Các trạm gốc Sigfox kết nối với DSL, cáp quang hoặc bất kỳ loại Internet cố định nào mà các nhà cung cấp dịch vụ Internet quốc gia như KPN hoặc Ziggo có sẵn trong khu vực để cung cấp truy cập Internet cho các đối tượng Sigfox IoT.

Vấn đề là khi KPN hoặc Ziggo gặp sự cố, tất cả các đối tượng Sigfox IoT sẽ bị ngắt kết nối vì các trạm gốc Sigfox không còn truy cập Internet được nữa.

Aerea cần một giải pháp để duy trì kết nối Internet cho các đối tượng Sigfox IoT khi KPN hoặc Ziggo gặp sự cố không thể cung cấp dịch vụ Internet.

 

Thách thức

Các trạm gốc Sigfox cung cấp truy cập Internet cho các đối tượng Sigfox IoT thông qua kết nối Internet cố định KPN hoặc Ziggo. Vấn đề là khi KPN hoặc Ziggo gặp sự cố ngừng Internet, tất cả các đối tượng Sigfox IoT sẽ bị ngắt kết nối vì các trạm gốc Sigfox không còn truy cập được Internet.

Các đối tượng Sigfox IoT như đồng hồ đo thông minh, thiết bị theo dõi Logistic, cảm biến thông minh, thiết bị bảo mật sẽ không thể hoạt động hết công suất khi mất kết nối Internet. Điều này đặt ra một vấn đề nghiêm trọng cho Aerea.

Giải pháp

Thay vì kết nối trực tiếp mạng DSL hoặc cáp quang với trạm gốc Sigfox, điều này dẫn đến rủi ro sẽ mất quyền truy cập Internet khi Internet cố định bị lỗi, thì trạm gốc Sigfox sẽ kết nối với Router Pepwave MAX BR1.Router Pepwave MAX BR1 có một cổng WAN Ethernet và Modem 3G/4G LTE. Nó có thể kết nối với DSL hoặc mạng cáp quang cố định cũng như nhà cung cấp Internet di động, ví dụ: Tele2 hoặc T-Mobile để làm đường Internet 3G/4G LTE dự phòng.Khi KPN hoặc Ziggo gặp sự cố ngừng dịch vụ Internet, Router Pepwave MAX BR1 sẽ phát hiện lỗi kết nối và tự động chuyển sang mạng Tele2 hoặc T-Mobile 3G/4G LTE dự phòng. Trạm gốc Sigfox sẽ vẫn được kết nối với Internet và tất cả các đối tượng Sigfox IoT cũng vậy.

Kết quả

Router Pepwave MAX BR1 tận dụng mạng Tele2 hoặc T-Mobile 3G/4G LTE hiện có để làm Internet dự phòng cho đường mạng cố định KPN hoặc Ziggo. Đồng hồ đo thông minh, thiết bị theo dõi Logistic, cảm biến thông minh, thiết bị bảo mật và các đối tượng Sigfox IoT khác sẽ duy trì kết nối Internet qua mạng 3G/4G LTE của Tele2 hoặc T-Mobile khi mạng Internet cố định KPN hoặc Ziggo bị lỗi.

Dịch vụ quản lý Cloud Peplink InControl2 cho phép Aerea giám sát và quản lý triển khai hơn 400 Pepwave MAX BR1 của họ trên khắp Hà Lan trên một nền tảng Cloud duy nhất. InControl2 cung cấp cảnh báo email tức thì và nhật ký chi tiết về sự cố mạng Internet cố định giúp Aerea đánh giá và duy trì mức độ sẵn sàng mạng cao nhất.

Với Pepwave MAX BR1, Aerea có thể đạt được tính khả dụng của mạng cao hơn bất kỳ nhà mạng KPN, Ziggo, Tele2 hoặc T-Mobile riêng lẻ nào.