Case Study: Bowen Engineering

 

Bowen Engineering là công ty tổng thầu về sản xuất năng lượng, xây dựng công nghiệp, nước và nước thải.

Đối với Bowen, điều quan trọng là phải triển khai ngay lập tức một hệ thống mạng có thể truy cập Internet và VPN ngay khi đội của họ đến công trường. Họ cần phải làm như vậy với sự đơn giản nhất bởi vì họ phải xử lý việc thiết kế, di dời hay triển khai hệ thống mạng.

Với giải pháp Peplink, hiện tại Bowen rất thích hệ thống mạng đang sử dụng, dễ cài đặt và bảo trì. Bây giờ họ đã giảm thiểu đáng kể các tác động đến đội xây dựng về thời gian bắt đầu, thiết lập và vận hành. Các thiết bị là một yếu tố quan trọng trong việc cung cấp những gì nhóm cần để giảm sự chậm trễ, đưa ra dự báo chính xác, quyết định đáng tin cậy và giảm rủi ro tổng thể.

Thách thức

Thách thức chính mà Bowen đã phải đối mặt nhiều lần là tìm kiếm các nhà cung cấp mạng cho mỗi công trường mới. Đây thường là một quá trình tốn thời gian vì mỗi công trường có thể thuộc về khu vực độc quyền của một nhà cung cấp mạng khác nhau và thời gian thiết lập đường truyền thường không xác định chính xác là khi nào.

Giải pháp cần phải thân thiện với người dùng, dễ sử dụng, dễ dàng chuyển từ công trường này sang công trường khác và phải được chứng minh là hoạt động tốt trong môi trường công nghiệp.

Giải pháp

Lý do chính để chọn các Router Pepwave MAX là vì chúng cung cấp sự linh hoạt và nhiều lựa chọn để họ có thể thực hiện bất cứ điều gì có sẵn và phù hợp tại mỗi công trường nhất định.

Pepwave MAX HD2 và HD4 – hỗ trợ nhiều thẻ SIM từ nhiều nhà cung cấp khác nhau cho khả năng chuyển đổi qua lại giữa các nhà mạng.

Pepwave MAX 700 – kết hợp các modem USB 4G LTE với nhiều đường DSL lại với nhau để chuyển đổi dự phòng hoặc để tránh tình trạng quá tải dữ liệu.

Pepwave MAX On-The-Go – cắm và chạy một cách đơn giản với 4 modem USB 4G LTE.

Kết quả

Với giải pháp Peplink, hiện tại Bowen rất thích hệ thống mạng đang sử dụng, dễ cài đặt và bảo trì.

Bây giờ họ đã giảm thiểu đáng kể các tác động đến đội xây dựng về thời gian bắt đầu, thiết lập và vận hành. Các thiết bị là một yếu tố quan trọng trong việc cung cấp những gì nhóm cần để giảm sự chậm trễ, đưa ra dự báo chính xác, quyết định đáng tin cậy và giảm rủi ro tổng thể.