Case Study: Daily Life

 

Dagelijks Leven đang hoạt động trên khắp Hà Lan để hiện thực hóa các trung tâm chăm sóc dân cư quy mô nhỏ ngay trong khu phố với sự chăm sóc chuyên biệt phù hợp. Các địa điểm chăm sóc dân cư quy mô nhỏ được tìm thấy trên khắp Hà Lan và ngày càng có nhiều hơn nữa.

Là đối tác của Peplink, Negotica đã cung cấp cho họ một giải pháp tự động và giá cả phải chăng để giảm chi phí cố định. Negotica là một nhà tích hợp hệ thống và là nhà phát triển tòa nhà thông minh của Hà Lan về các giải pháp xây dựng, năng lượng và chăm sóc sức khỏe. Kết hợp và khéo léo hợp tác các sản phẩm trong thị trường nội địa, xây dựng và chăm sóc sức khỏe là những gì đặc trưng của họ.

Thách thức

Mục tiêu là cung cấp một mạng WiFi đáng tin cậy cho thiết bị tự động hóa và kế hoạch sơ tán tại nhà của họ với một đảm bảo rằng có đủ băng thông cho hệ thống, cho nhân viên và cư dân. Điều quan trọng là cả hai mạng này không được can thiệp lẫn nhau.

Giải pháp

Để cung cấp một mạng WiFi đáng tin cậy, Negotica chọn Pepwave AP One Enterprise làm giải pháp WiFi.

Kết quả

Với Pepwave AP One Enterprise, chúng tôi đã giảm chi phí cố định của Dagelijks Leven. Bằng cách cung cấp một hệ thống hoàn toàn tự động, có ít nhân viên cần thiết hơn trong các trung tâm chăm sóc dân cư quy mô nhỏ.