Case Study: Ngân Hàng Clinton National

 

Được thành lập vào năm 1865, Clinton National là một trong những tổ chức tài chính đầu tiên ở bang Iowa, Hoa Kỳ.

Clinton National đã sử dụng nghiêm ngặt một mạng MPLS T1 giữa 9 địa điểm chi nhánh. Không có dự phòng hoặc khả năng chuyển một lượng lớn dữ liệu đến các địa điểm bên ngoài. Việc truyền dữ liệu lớn giữa các địa điểm phải được thực hiện nghiêm ngặt bằng phương pháp truyền băng dĩa (Tapes) thủ công.

Chi phí ngày càng tăng cho việc kết nối từ một chi nhánh vào hệ thống MPLS của họ đã thúc đẩy Clinton National tìm kiếm các cách khác để thực hiện kết nối này. Họ cũng muốn có một phương thức cho các kết nối chi nhánh trong trường hợp đường MPLS bị hỏng, cũng như sao chép hoặc truyền một lượng lớn dữ liệu giữa các trung tâm dữ liệu.

Thách thức

Kết nối các chi nhánh của họ vào hệ thống mạng hiện có của họ.

Có kết nối dự phòng nếu MPLS bị hỏng.

Chi phí ngày càng tăng cho việc kết nối từ một chi nhánh vào hệ thống MPLS của họ.

Giải pháp

Ngân Hàng Clinton National đã triển khai Pepink Balance 580 tại 2 chi nhánh lớn nhất của họ, đóng vai trò là trung tâm dữ liệu và dự phòng backup khi gặp sự cố hoặc thảm họa.

Tại các địa điểm nhỏ hơn của họ, họ đã triển khai Peplink Balance 210. Điều này cho phép họ có một mạng riêng ảo Peplink SpeedFusion (VPN) giữa các chi nhánh và sao chép dữ liệu giữa hai trung tâm dữ liệu bằng băng thông tổng hợp mà họ có được thông qua nhiều kết nối WAN tốc độ cao từ các thiết bị Peplink.

Kết quả

Hệ thống mạng của họ đã được tăng cường rất nhiều, không chỉ về tốc độ, mà còn cả độ tin cậy.

Họ có các kết nối dự phòng giữa các vị trí và trung tâm dữ liệu, ngoài ra các tính năng linh hoạt, đầy đủ của thiết bị Peplink cũng đang được sử dụng một cách hiệu quả nhất.