Lớp Router

Các tính năng này cũng có thể được ảo hóa trên Cloud Layer. Các tính năng được trang bị trên Cloud và trên router giúp bảo mật mạng Internet cục bộ cũng như lưu lượng VPN. 

Web Blocking (Chặn web) 

Mỗi router Peplink có một công cụ chặn web được cập nhật linh động để lọc lưu lượng truy cập thành nhiều danh mục. Quản trị viên chỉ cần chọn danh mục họ muốn chặn thì router sẽ hỗ trợ tiếp tục. 

Scalable Firewall and Outbound Policy

(Chính sách mở rộng Firewall và Outbound) 
Chính sách mở rộng Firewall và Outbound chỉ được kích hoạt ngay khi sử dụng được. Với thiết bị Peplink, quản trị viên IT có thể thiết lập các quy tắc tường lửa dựa trên ứng dụng và ngay cả dựa theo quốc gia. Với InControl2, có thể quản lý tập trung các chính sách tường lửa và gửi đi cho nhiều thiết bị.

DPI Application Filtering (Lọc ứng dụng DPI) 

Đối với các ứng dụng không thể được nhận dạng bởi First Packet Inspection, sẽ có Deep Packet Inspection, công cụ kiểm tra và quản lý lưu lượng mạng tiên tiến, một loại filter (lọc) mạng dùng để trích xuất thông tin, phân tích sâu các gói. Công cụ hỗ trợ chặn những thứ gây xao nhãng phổ biến như các web online, social media và tin nhắn tức thì. 

Intrusion Detection and DoS protection

Phát hiện xâm nhập và bảo vệ DoS

Mỗi router Peplink đều được tích hợp tính năng bảo vệ DoS. Sau khi được kích hoạt, nó có thể phát hiện và chặn các gói tin bất thường cũng như lưu lượng đáng ngờ điển hình của các cuộc tấn công xâm nhập và từ chối dịch vụ.

Security Patches

Bản vá bảo mật

Luôn có những mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật mới được phát hiện. Khi một phần mềm xuất hiện, Peplink sẽ nhanh chóng phát triển và triển khai firmware mới để giải quyết các mối đe dọa. Peplink cập nhật firmware cho các sản phẩm  nhiều năm sau khi được tung ra thị trường.