Lớp SD-WAN

SD-WAN phải cung cấp công nghệ SpeedFusion VPN bảo mật, và có khả năng tích hợp với các dịch vụ khác nhằm giảm tải lưu lượng.

Phân chia dữ liệu gói

Khi công nghệ SpeedFusion được hình thành, các phiên được chia nhỏ thành các gói và được gửi riêng rẽ qua các đường truyền WAN-to-WAN hiện có. Bởi vì mỗi kết nối được mã hóa riêng biệt, các tin tặc tiềm năng sẽ cần lấy khóa cho mọi kết nối.

 

 

Mã hóa 256-bit AES

Mỗi đường truyền WAN-to-WAN an toàn được thiết lập thông qua trao đổi khóa Diffie-Hellman. Điều này tạo ra các khóa mã hóa dữ liệu thay đổi ngẫu nhiên để bảo vệ dữ liệu bằng thuật toán mật mã AES 256-bit.  Số lượng khóa mã hóa 256-bit AES tiềm năng lớn đến mức ngay cả khi bạn có tài nguyên chuyên dụng cho siêu máy tính trong nhiều thế kỷ.