Lớp Cloud

FusionHub được cài đặt trên các dịch vụ đám mây để an toàn bảo mật dựa trên Cloud. Kết hợp với router Peplink, quản trị viên IT có thể bảo mật cả lưu lượng VPN của Doanh nghiệp cũng như các điểm ngắt (breakpoints) Internet của văn phòng chi nhánh.

Admin Password Management

Trình quản lý mật khẩu của quản trị viên 

Tách mạng thành các ranh giới phân vùng khác nhau đáng tin cậy  sẽ giảm thiểu thiệt hại do thông tin xác thực bị xâm phạm. Sử dụng VLAN để phân chia mạng cho các nhóm khác nhau, mỗi nhóm có các cổng đăng nhập riêng biệt. Sử dụng InControl2 để thiết lập các cấp độ truy cập khác nhau cho từng Quản trị viên.

Trust Bundary Management

Quản lý phân vùng ranh giới mạng

Một trong những nguy cơ tấn công router dễ bắt gặp nhất là mật khẩu quản trị viên. Với InControl, có thể thay đổi mật khẩu quản trị cho nhiều thiết bị cùng một lúc. Làm như vậy thường xuyên sẽ làm tăng đáng kể mức độ bảo mật của mạng.