Tiết kiệm rất nhiều chi phí Internet trên biển

Tiết kiệm rất nhiều chi phí Internet trên biển

Tiết kiệm rất nhiều chi phí Internet trên biển nhờ các Router Peplink 4G kết hợp với anten Poynting !

 

Chi phí Internet băng thông rộng trên biển thường rất đắt đối với các chủ tàu. Vì vấn đề này, chúng tôi đã tìm kiếm một giải pháp để làm cho kết nối dễ tiếp cận hơn và giá cả phải chăng trong các tình huống trên biển. Chúng tôi đã thử nghiệm bằng cách sử dụng các Router Peplink khác nhau kết hợp với anten Poynting. Chúng tôi muốn cho bạn thấy kết quả tuyệt vời của thử nghiệm này với một khách hàng.

 


Thử Nghiệm

 

Sử dụng kết hợp Router Pepwave MAX BR1 và hai anten di động 4G Poynting OMNI-291 dành cho tàu biển, sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí so với giải pháp cũ là sử dụng bằng đường vệ tinh.

Với sự kết hợp giữa Peplink và Poynting, bạn có thể nhận được tín hiệu 4G trên biển nếu không có sự kết hợp này thì kết nối bằng đường vệ tinh là sự lựa chọn duy nhất. Kết quả trong giai đoạn thử nghiệm cho thấy, từ 6GB đến 8GB dữ liệu di động đã được sử dụng thông qua 3G/4G LTE và chỉ 80MB thông qua đường vệ tinh. Con tàu vẫn có thể hoạt động trên 3G ít nhất 35km ngoài khơi.