Hạn chế Internet vệ tinh đắt tiền để giảm chi phí băng thông trên biển

Hạn chế Internet vệ tinh đắt tiền để giảm chi phí băng thông trên biển

Hạn chế Internet vệ tinh đắt tiền để giảm chi phí băng thông trên biển

 

Bạn có biết rằng bạn có thể hạn chế Internet vệ tinh đắt tiền để giảm chi phí băng thông trên biển ?

Bằng cách chọn Router Pepwave MAX, bạn có thể:

 

 

Outbound Policy được hỗ trợ trên Pepwave MAX 700 series và MAX HD series. Router Pepwave MAX hỗ trợ port-based VLAN từ firmware 6.3.