Cập nhật bảo mật và ứng dụng quan trọng ngay lập tức với Peplink MediaFast

Cập nhật bảo mật và ứng dụng quan trọng ngay lập tức với Peplink MediaFast

Cung cấp các bản cập nhật bảo mật và ứng dụng quan trọng ngay lập tức với Peplink MediaFast

 

Một vài tuần trước, chúng tôi đã cài đặt Router Peplink MediaFast cho một khách hàng để dùng thử.

Đó là một doanh nghiệp nhỏ với 9 người sử dụng 9 máy tính trong số đó 7 máy chạy Microsoft Windows và 2 máy còn lại là Macbook.

Mọi người đều có điện thoại thông minh và một số còn có máy tính bảng. Dự kiến có tới 30 thiết bị mạng.

Peplink MediaFast 200 được cài đặt giữa modem Internet và Router Peplink Balance 305 đang sử dụng để quản lý nhiều VLAN cho doanh nghiệp, mạng VoIP và mạng WiFi khách.

 

 

 

Dưới đây là kết quả sau một tuần sử dụng. Khách hàng rất vui khi để chúng tôi chia sẻ chúng.

Tổng mức sử dụng Internet trong tuần là 1,01 GB + 5,68 GB = 6,69 GB.

1,01 GB được cung cấp từ bộ nhớ cache thay vì phải tải xuống từ Internet.

Tính ra 1,01 GB / 6,69 GB = 15,16% băng thông sử dụng được tiết kiệm.

Những nội dung được lưu trong bộ nhớ cache này chủ yếu là các bản cập nhật bảo mật hoặc ứng dụng Microsoft Windows. Khi PC Windows đầu tiên yêu cầu các bản cập nhật này từ Microsoft, Router Peplink MediaFast sẽ lưu trữ chúng ngay lập tức khi chúng được tải xuống. Khi PC Windows tiếp theo yêu cầu các bản cập nhật tương tự, Router Peplink MediaFast phân phối chúng ngay lập tức từ bộ nhớ cache cục bộ thay vì tải xuống lại từ Internet.

Peplink MediaFast đảm bảo rằng tất cả các bản cập nhật bảo mật và ứng dụng Windows quan trọng được cung cấp ngay lập tức để bảo vệ hoàn toàn khỏi các mối đe dọa mới nhất.

Nó cũng giải phóng 15,16% băng thông cho VoIP, hội nghị truyền hình và các mục đích kinh doanh khác.

Khách hàng rất ấn tượng với Router Peplink MediaFast. Sau đó họ đã triển khai thực tế.

Peplink MediaFast cũng có thể giải quyết các vấn đề về Internet của bạn. Hãy cho chúng tôi biết vấn đề của bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề.