Đi cắm trại vòng quanh thế giới và vẫn giữ kết nối

Đi cắm trại vòng quanh thế giới và vẫn giữ kết nối

Đi cắm trại vòng quanh thế giới và vẫn giữ kết nối

 

 

 

 

Năm 2018, Gia đình Huth đã thay đổi cuộc đời của họ. Họ đã bán ngôi nhà của mình và chuyển đến một ngôi nhà di động để đi du lịch vòng quanh thế giới. Học tập, làm việc và giao tiếp trên đường. Internet ổn định và nhanh chóng là cơ sở cho mô hình cuộc sống mới của họ. Mathias đang xây dựng doanh nghiệp của riêng mình với tư cách là nhà tư vấn quản lý và Lysann chịu trách nhiệm về truyền thông xã hội và chăm sóc giáo dục bọn trẻ. Cả 2 đứa trẻ (6 và 12 tuổi) đều được học bằng phần mềm học tập, bằng laptop và iPad.


Vì gia đình thích cả thiên nhiên và địa điểm cắm trại, họ đã tìm ra một giải pháp mạnh mẽ cho phép truy cập vào cả mạng điện thoại di động và mạng WLAN có sẵn. Khi lái xe, kết nối Internet ổn định cũng rất quan trọng để có thể làm việc trên đường. Họ quyết định chọn anten MIMO của Poynting kết hợp với Router Pepwave MAX BR1. Nhận xét từ Mathias: “Đã 9 tháng kể từ khi chúng tôi rời ngôi nhà của mình và chuyển đến ngôi nhà di động này. Ngày nay chúng tôi sống, làm việc và dạy con cái của chúng tôi trên đường. Cho dù trên đường đến sân tiếp theo hay đang ở giữa một nơi xa lạ nào đó, kết nối Internet ổn định là điều cần thiết. Giải pháp này làm cho cuộc sống kỹ thuật số mới của chúng tôi trở nên khả thi. Kinh nghiệm của chúng tôi cho đến nay: chỉ có đường phố là giới hạn, còn Internet thì không.”

Thông tin thêm về anten MIMO: Poynting

Thông tin thêm về Router di dộng: Pepwave