Nhận được những điều tốt nhất của thế giới với Peplink LTE-Advanced (LTE-A)

Nhận được những điều tốt nhất của thế giới với Peplink LTE-Advanced (LTE-A)

Nhận được những điều tốt nhất của thế giới với Peplink LTE-Advanced (LTE-A)

 

Peplink vừa ra mắt một số Router di động LTE-A mới. Với Router MAX đa SIM di động được hỗ trợ LTE-A, bạn có thể kết hợp các dải tần bổ sung và tốc độ nâng cao của Router hỗ trợ LTE-A với độ tin cậy kết nối và vùng phủ sóng di động cao hơn của SpeedFusion Bandwidth Bonding cho kết nối di động tốt nhất có thể.

 

 

Tăng cường thêm băng tần hỗ trợ và nhà mạng

LTE-A có tính năng đa dạng vị trí lớn hơn, một modem có thể bao phủ nhiều vùng hơn. LTE-A cũng hỗ trợ các băng tần cụ thể cho vùng và nhà mạng mới hơn. Chúng thường nhanh hơn nhiều so với các băng tần truyền thống cũ có thể đã trở nên quá bão hòa.

Ngoài ra, Router LTE-A có thể sử dụng Signal Carrier Aggregation – tổng hợp tín hiệu của nhiều nhà mạng – để kết nối đồng thời nhiều kênh tín hiệu với tốc độ gấp đôi tốc độ kết nối hiện tại của bạn.

Vùng phủ sóng

Mặc dù nhiều Router LTE-A cung cấp hỗ trợ băng tần lớn hơn, vùng phủ sóng vẫn bị giới hạn ở một nhà cung cấp duy nhất, do đó bạn vẫn có khả năng sẽ bị mất sóng di động nếu bạn gặp phải điểm chết. Tuy nhiên, với SpeedFusion Bandwidth Bonding, bạn có thể tận hưởng dịch vụ không bị gián đoạn khi bạn di chuyển quanh thị trấn, kết nối với mạng 3G/4G LTE từ nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác nhau.

 

 

Anten

Anten Poynting đã đạt được kết quả tốt khi kết hợp với Router Peplink. Poynting sản xuất rất nhiều loại anten cho rất nhiều các ứng dụng. Do đó, sự kết hợp này là một sự phù hợp hoàn hảo.