Sản phẩm mới Peplink Balance 380X & Peplink Balance 580X

Sản phẩm mới Peplink Balance 380X & Peplink Balance 580X

Sản phẩm mới Peplink Balance 380X & Peplink Balance 580X

 

Cho phép Netmark giới thiệu dòng sản phẩm mới Peplink Balance 380X và Peplink Balance 580X. Thiết bị mới nhất của Peplink hứa hẹn sẽ biến đổi băng thông không dây và cố định của bạn một cách đáng kinh ngạc thông qua các tính năng nâng cao theo yêu cầu với LTE hoặc 5G. Ngoài ra thiết bị còn có tính năng Out-of-Band Management và khả năng tương thích với SpeedFusion Cloud của Peplink.

Xem Video bên dưới để biết thêm chi tiết:

 

 

Bạn muốn xem thêm những Videos khác !

Xem Thêm