Theo dõi lộ trình thông qua GPS

Theo dõi lộ trình thông qua GPS 

InControl2 cung cấp khả năng quản lý toàn bộ thiết bị khi được sử dụng kết hợp với GPS tích hợp được gắn trên xe, ví dụ MAX HD2 và BR1. Dễ dàng theo dõi thiết bị bất cứ nơi nào dựa trên bản đồ cơ sở tương tác. Kiểm tra tốc độ xe, vùng phủ sóng di động cũng như điều kiện giao thông. Ngoài ra, cho phép xem lại lịch sử tuyến đường ở bất kỳ khoảng thời gian nào.