Cấu Hình Không Chạm Với Thiết Bị

Cấu hình không chạm với thiết bị

InControl2 giúp đơn giản hóa việc quản lý mạng bằng cách tổng hợp thông tin mạng, xây dựng các báo cáo dễ đọc. Cấu hình và cập nhật firmware lên hàng trăm thiết bị chỉ với một cú nhấp chuột và quản lý SSID, các APs và cổng SD-Switch.