Pioneering Spirit

Pioneering Spirit là con tàu lớn nhất thế giới tính theo tổng trọng tải cần một cách để có thể trực tuyến mọi lúc, cho dù nó ra ngoài biển hoạt động trong một dự án bảo dưỡng hay neo đậu gần bờ. Một trong số những thứ quan trọng đảm bảo cho sự an toàn của thủy thủ đoàn đó là sự kết nối. Vì vậy, một giải pháp mà họ có thể sử dụng tất cả các kết nối có sẵn là rất quan trọng.

Chemgas Shipping

Chemgas luôn phải vật lộn với kết nối trên tàu của họ. Tín hiệu di động mà họ nhận được là yếu và hệ thống không dễ cấu hình. Do tầm quan trọng ngày càng tăng của kết nối ngoài biển, họ đã phải tìm kiếm một hệ thống trực quan, mạnh mẽ hơn, dễ dàng cài đặt và sẽ cung cấp chuyển đổi dự phòng kết nối.

JR Shipping Group

Kể từ khi hủy bỏ chuyển vùng ở châu Âu, khách hàng có thể hưởng lợi từ các nhóm dữ liệu lớn hơn và do đó tiêu thụ dữ liệu cao hơn. Về phía phần cứng, bạn cần thiết bị có thể quản lý thông lượng dữ liệu cao hơn. Đó không phải là giải pháp hiện tại của JR Shipping Group.