Daily Life

Dagelijks Leven đang hoạt động trên khắp Hà Lan để hiện thực hóa các trung tâm chăm sóc dân cư quy mô nhỏ ngay trong khu phố với sự chăm sóc chuyên biệt phù hợp. Các địa điểm chăm sóc dân cư quy mô nhỏ được tìm thấy trên khắp Hà Lan và ngày càng có nhiều hơn nữa.

Là đối tác của Peplink, Negotica đã cung cấp cho họ một giải pháp tự động và giá cả phải chăng để giảm chi phí cố định. Negotica là một nhà tích hợp hệ thống và là nhà phát triển tòa nhà thông minh của Hà Lan về các giải pháp xây dựng, năng lượng và chăm sóc sức khỏe. Kết hợp và khéo léo hợp tác các sản phẩm trong thị trường nội địa, xây dựng và chăm sóc sức khỏe là những gì đặc trưng của họ.