Giám sát hệ thống mạng WAN

Giám sát hệ thống mạng WAN

Thiết lập thông báo qua email cho các sự kiện mạng quan trọng. Bằng báo cáo đồ họa trực quan, quản trị viên giám sát mạng WAN và theo dõi băng thông. InControl2 cung cấp nhật ký chi tiết về các sự kiện và hoạt động mạng của bạn. Bên cạnh đó, giao diện WebUI cho phép người quản trị truy cập, khắc phục sự cố từ xa, giúp tiết kiệm thời gian.