Amawaterways

Hành khách đi tàu cần truy cập Internet để duyệt web, để giữ liên lạc với gia đình, bạn bè và chia sẻ hành trình của họ trên mạng xã hội. Internet được tích hợp vào cuộc sống hàng ngày đến nỗi, đó thường là điều đầu tiên hành khách yêu cầu khi lên tàu. Cam kết cung cấp trải nghiệm du lịch tốt nhất có thể, AmaWaterways cần một cách để cung cấp truy cập Internet 24/7 chất lượng cho mỗi 150 khách hàng của họ như thể họ đang ở trên bờ.

Moby and Toremar Ferries

Moby và Toremar Ferries, công ty phà hàng đầu ở Ý cần một cách để cung cấp truy cập Internet chất lượng và dễ sử dụng cho hơn 2000 hành khách.