OAMKB

Pieter là một kế toán viên và là đối tác của mạng lưới OAMKB.

OAMKB là một mạng lưới kế toán quốc gia, chuyên gia về thuế và là quản trị viên cung cấp dịch vụ tài chính sáng tạo, trực tuyến, cho hơn 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), người làm việc tự do và start-up.

Một trong nhiều lý do mà khách hàng thích dịch vụ của Pieter là luôn luôn sẵn sàng.

Bạn có thể gửi email hoặc trò chuyện với Pieter nếu bạn có câu hỏi. Với một vài cú nhấp chuột, bạn có thể biến hóa đơn thành hồ sơ tài chính kỹ thuật số, bạn có thể gửi thanh toán, kiểm tra hóa đơn nào chưa thanh toán, xem chi phí, lợi nhuận, và tất cả những thứ này đều trực tuyến và có sẵn cho bạn 24/7.