Đội Robot West Virginia University

Đội Robot West Virginia University đã thiết kế và chế tạo một bộ sưu tập mẫu Rover cho cuộc thi NASA Rasc-Al Robo-ops được tổ chức tại NASA Johnson Space Center’s Rock Yard.

Trước khi có được hệ thống Pepwave MAX HD2, họ đã sử dụng bộ Router di động CradlePoint được kết nối qua mạng WiFi. Họ đã gắn một Router CradlePoint tại một trạm gốc cố định và gắn cái còn lại vào Rover (một thiết bị thám hiểm bề mặt hành tinh).

Giải pháp này hoạt động tốt cho đến khi Rover bị mất tầm nhìn đến trạm gốc. Lúc này Rover trở nên chậm chạp do băng thông giảm và độ trễ tăng.

Họ cần một giải pháp đáng tin cậy và mạnh mẽ hơn.