Sở Cảnh Sát Stillwater

Sở Cảnh sát Stillwater ở Oklahoma gần đây đã triển khai một đội xe tuần tra được trang bị để kết nối với mạng nội bộ của thành phố thông qua mạng 4G LTE.

Thiết bị kết nối mạng được triển khai ban đầu cho Sở Cảnh sát không đáp ứng được yêu cầu. Chỉ sau vài tháng sử dụng dưới cái nóng mùa hè như thiêu đốt, các thiết bị dần bắt đầu bị phá vỡ. Sở Cảnh sát Stillwater cần một lựa chọn thay thế khác đáp ứng yêu cầu và triển khai nhanh chóng.