Bowen Engineering

Đối với Bowen, điều quan trọng là phải triển khai ngay lập tức một hệ thống mạng có thể truy cập Internet và VPN ngay khi đội của họ đến công trường. Họ cần phải làm như vậy với sự đơn giản nhất bởi vì họ phải xử lý việc thiết kế, di dời hay triển khai hệ thống mạng.

Với giải pháp Peplink, hiện tại Bowen rất thích hệ thống mạng đang sử dụng, dễ cài đặt và bảo trì. Bây giờ họ đã giảm thiểu đáng kể các tác động đến đội xây dựng về thời gian bắt đầu, thiết lập và vận hành. Các thiết bị là một yếu tố quan trọng trong việc cung cấp những gì nhóm cần để giảm sự chậm trễ, đưa ra dự báo chính xác, quyết định đáng tin cậy và giảm rủi ro tổng thể.